Intro

 

Lurte du på hva som skjedde under panseret på Golfbox, da du skulle få nytt handicap?

 

Vi skal gå gjennom det grunnleggende med WHS og se litt på hva som er nytt og annerledes sammenlignet med det gamle handicapsystemet (EGA Handicap System), og hva som er viktig å vite som golfspiller.


Vi skal ikke gå dypt ned i hvert tema, men komme innom det mest vesentlige.


Det er viktig å være klar over at GolfBox håndterer det aller meste vedrørende handicap, slik at du som spiller ikke behøver å lære deg formler og beregninger.


For de som er interessert i å sette seg grundig inn i WHS kan vi henvise til handicapreglene som vil bli publisert på NGFs hjemmesider.

 

Send også gjerne en epost til handicapansvarlig i Sandfjord Golfklubb om du har noen spørsmål. Vi forsøker å svare.

 

Hopp til det kapittelet du vil lese mer om, eller bla deg nedover fra toppen:

 

Intro

Bakgrunn og introduksjon

Det grunnleggende i WHS

Noen definisjoner vi må kunne

Registrer score i Golfbox

Fire smarte funksjoner i systemet

Overgangen fra EGA til WHS

Eksempler på hcp-beregning færre enn 20 runder

Hcp-beregning færre enn 20 runder etter overgangen

Konklusjon

 

 

Bakgrunn og introduksjon

 

I mange år har det vært de samme spillereglene (golfreglene) i hele verden. Det er også de samme reglene for utstyr og amatørstatus over hele verden.
Nå er det også tid for de samme handicapreglene i hele verden. I Norge var overgangen til WHS 1. mars 2020.


Tidligere fantes det seks store handicapsystem i verden. Norge tilhørte det europeiske (EGA Handicap System), som ble benyttet i hele fastlands-Europa. Det fantes ingen standard metode for å omregne handicap fra ett handicapsystem til et annet.


Disse seks handicapsystemene har nå bli til ett! Det kalles ”World Handicap System” (WHS) i Norge.


R&A og USGA begynte arbeidet med å skape et felles handicapsystem for verden i 2012. Representanter fra alle de seks handicapsystemene samt andre handicapeksperter har jobbet frem WHS.


I 2017 ble nyheten om at de seks handicapsystemene skulle erstattes med ett, lansert, med start i 2020. I Norge skjedde altså overgangen 1. mars 2020.


WHS blir innført til ulike tidspunkter i ulike land, noe som skyldes at to hovedkomponenter må være på plass før WHS kan fungere:

 • 1. Alle banene må ”slopes”. Det er mange land som ikke har slopede baner, f.eks. Storbritannia.

I Norge har vi hatt ”slope” siden 1994.

 

 • 2. I mange land bruker klubbene ulike datasystemer som ikke snakker sammen. I Norge har vi ett datasystem i GolfBox. 

Så langt vi vet er det bare Norge og Sverige som hadde dette på plass før arbeidet med WHS startet.


Selv om det heter World Handicap System er det noen forskjellger i systemet. I Europa har vi en ”europeisk” versjon av WHS og i tillegg har hvert land noen valgmuligheter rundt ulike elementer. Det kan dermed være noen små forskjeller mellom ulike land i Europa og ellers i verden. I Norden samarbeider NGF tett med forbundene i Sverige, Danmark og Finland, og her vil handicapreglene bli veldig like.


Det finnes flere fordeler med et verdenssystem sammenlignet med dagens system. Her er noen eksempler:
 

 • Riktigere: Før overgangen hadde vi et system som i veldig stor grad baserte seg på vår beste prestasjon. Vi kunne spille dårlig en hel sesong for så å kline til med 44 poeng, hvorpå man fikk stor senkning av eget handicap. Med WHS kommer vår spillestyrke til og gjenspeiles bedre siden det er et gjennomsnitt av våre prestasjoner over tid, og ikke for det meste basert på noen enkelte sporadiske gode scorer.

Vi kommer tilbake til hvordan dette fungerer i praksis og hvordan handicap beregnes.

 

 • Mulig med kortere runder: Siden systemet tillater alle golfere å registrere runder fra 9 til 18 hull blir det mulig, og kanskje også mer interessant, å spille kortere runder. Dette passer gost for de som har mindre tid, eller om det skulle bli mørkt før du har rukket å spille ferdig alle 18 hull. 
 • Globalt: Dessuten er det bra for golferne som spiller rundt i verden siden handicapet kan sammenlignes med handicapet til spillere fra hele verden.

Dette er særlig nyttig i internasjonale turneringer som spilles med handicap, eller hvor man kvalifiserer seg etter handicap, f.eks. i ulike senior-turneringer rundt i verden.


Denne presentasjonen er laget av Norges Golfforbund (NGF).
Det er NGF som er øverste handicapmyndighet i Norge, og som har lisens til å innføre og administrere WHS på vegne av alle klubber som er tilsluttet (medlem) i NGF.  
Lisensen har NGF fra European Golf Association (EGA).
Klubber tilsluttet NGF kan adminstrere WHS overfor sine medlemmer, som har klubben som hjemmeklubb.

 

Det grunnleggende i WHS.

 

Golfbox beregner.

 

Handicapreglene skiller seg fra golfreglene på den måten at det meste tas hånd om i GolfBox. 
Du som spiller behøver derfor ikke lære deg detaljene i handicapsystemet. Bare spill og registrer resultatene i GolfBox, akkurat som før.


Dette er det viktigste:

Etter overgangen 1. mars:

Logg inn i GolfBox og sjekk ut ditt nye handicap.

Når du skal spille, gjør akkurat som før:

 • Les av ditt spillehandicap på slopetabellen.
 • Spill etter golfreglene og gjør ditt beste.
 • Registrer runden i GolfBox. Aller helst registreres runden, og bekreftes av markør, på spilledagen.


Som nevnt er det nå et gjennomsnitt system. Dette er helt nytt og helt annerledes enn tidligere.
Tidligere hadde vi et trinnvis system.


Handicap beregnes fra et gjennomsnitt av våre beste runder. Men hva er det gjennomsnittet beregnes fra?
Antall slag over par? Bruttoscore eller nettoscore? Antall Stableford-poeng?

 

Hvilket handicap spilte du til?

 

”-Hvilket handicap spilte du til på runden”, er et veldig sentralt begrep i det nye handicapsystemet, som du ofte kommer til å se og få et forhold til. Det er derfor viktig at du lærer hva dette betyr.

”Handicap spilt til” brukes i gjennomsnitts-beregningen:

 • Handicap spilt til er det handicapet du spilte til på den runden, for eksempel 7,2, 18,5 eller 47,1.
 • Handicap spilt til beregnes ut ifra din score på runden (antall slag), justert med parametere som hvilket utslagssted du spilte fra, banens vanskelighetsgrad, samt ”vær og vind” den dagen du spilte. (Spilleforholdjustering (PCC) kommer vi tilbake til).
 • Handicap spilt til beregnes automatisk i GolfBox når du registrerer runden. Du behøver ikke regne ut dette selv. GolfBox benytter en spesiell formel som vi kommer tilbake til senere.

«-Hvilket handicap spilte du til»? illustrerer veldig godt din prestasjon den dagen på den banen i forhold til hva du har i handicap.

 

Hvordan beregnes handicap?

 

 • Ditt handicap blir dermed gjennomsnittet av de åtte beste handicapene du spilte til blant de 20 siste registrerte handicaptellende rundene.
 • GolfBox regner ut dette. Du logger inn i GolfBox for å se ditt oppdaterte handicap.

 

I formelen for å beregne handicap spilt til er det tre verdier som brukes for å illustrere din prestasjon på akkurat den banen fra akkurat det utslagsstedet:

 • Justert bruttoscore. Hvor mange slag du brukte totalt på runden. Vi kommer tilbake til begrepet justert bruttoscore, som betyr hvordan vi fastsetter en score på hull vi ikke har hullet ut eller ikke spilt (eller et hull vi har brukt ekstra mange slag på)
 • Baneverdi. En verdi som angir hvor vanskelig banen er fra det valgte utslagsstedet.
 • Slopeverdi. En verdi som synliggjør den relative vanskelighetsgraden mellom en scratchspiller og andre spillere.
 • Baneverdi og slopeverdi står skrevet på «slopetabellen» for hvert utslagssted.

 

Det grunnleggende (Course Rating System)

 

 

WHS består av to deler; «Course Rating System» (populært kalt «slopesystemet»), og Handicapreglene («Rules of Handicapping»).


En forutsetning for å kunne beregne hvilket handicap du spilte til er å vite hvor god prestasjonen var (antall slag) i forhold til hvor vanskelig banen du spilte er.
Alle baner er forskjellige og alle baner har ulik vanskelighetsgrad, og alle baner oppleves forskjellige for ulike spillere med ulikt handicap.
Det er «slopesystemet» som beregner hvor lett eller vanskelig en bane er for spillere med forskjellig kjønn og handicap.


En høyere score (flere slag) på en vanskelig bane, kan være en bedre prestasjon enn en bedre score (færre slag) på en enklere bane.


NGF har flere team med «slopere» som er ute og «sloper» norske baner. Alle baner «slopes» etter grundige og standardiserte metoder som er beskrevet i manualene for Course Rating System.


«Handicap spilt til» er altså det du kommer til å se i ditt scorearkiv, altså i GolfBox. Vi ser på et eksempel på hvordan GolfBox regner ut handicap og hva som skjer når en ny handicaptellende runde er spilt og registrert.

 

 

Tallene du ser her, tenk deg at disse er dine 20 siste handicapellende runder og dermed de 20 siste «handicap spilt til».

 • De åtte beste «handicap spilt til» er merket grønt (kolonne 1).
 • Ditt handicap blir dermed gjennomsnittet av disse. 172,5 delt på 8 gir 21,6.
 • Du spiller og registrerer en ny runde, hvor du spilte til handicap 19,3 (kolonne 2). Din eldste runde forsvinner ut av beregningsgrunnlaget, og din nyeste runde inngår nå i de 20 siste (kolonne 3).
 • Det nye resultatet går i dette eksempelet inn blant de åtte beste. 
 • Systemet omregner handicap med gjennomsnittet av disse. I dette tilfellet ble de altså en senkning til 21,3.

Så selv om du spilte til et handicap som var 2,3 slag bedre enn ditt handicap, gikk ditt handicap bare ned med 0,3 i dette tilfellet.

 

Maks handicap er 54,0

 

 • I WHS går handicap fra pluss-handicap til 54,0.
 • Sperren for å gå over handicap 36,0, etter å ha vært under 36,0 er tatt bort. Dette er nytt. Har du i dag handicap under 36,0 kan du altså gå over 36,0 hvis du spiller dårligere over tid.
 • Handicap beregnes på helt lik måte for alle spillere og for alle handicap. Altså ingen forskjell om du er elitespiller eller nybegynner.
 • Det blir mer inkluderende for alle typer golfspillere, og alle skal kjenne seg velkommen, uavhengig av handicap. 
 • Det er de samme forutsetningene for alle til å kunne få et riktig handicap som gjenspeiler deres aktuelle spillestyrke.

   
Ingen handicapkategorier (nytt)

 

Handicapkategoriene er borte. Nå er alle i samme ”handicap båt”, uavhengig om man har handicap 0 eller 54.

 

 • Alle spillere kan registrere handicaptellende selskapsrunder, uavhengig av hva de har i handicap.
 • Alle spillere kan registrere 9-hulls handicaptellende runder, både selskapsrunder og turneringsrunder.
 • Begrepet og funksjonen ”Turneringshandicap” er borte.
 • I turneringer kan fortsatt en turneringskomité lage handicapgrenser for sin turnering. Det kan være laveste eller høyeste handicap for å delta, eller om klasser skal deles inn etter handicap. Akkurat som før. 
 • En turneringskomité kan også bestemme at en spiller må ha registrert et antall runder i en gitt tidsperiode for å kunne delta i en turnering. 


Handicaptellende spilleformer

 

For at en runde skal kunne være handicaptellende må du ha spilt en handicaptellende spilleform. De handicaptellende spilleformene er de samme som før:

 • Individuelt slagspill, inkludert varianter av individuelt slagspill som:
 • Brutto eller netto
 • Maksimum score
 • Stableford.

Dessuten må du akkurat som før ha spilt runden etter golfreglene og du må ha spilt på en bane som har gyldig baneverdi og slopeverdi og som er handicaptellende.
Husk at det er antall slag som skal registreres i GolfBox, ikke Stableford-poeng.


Man kan selvsagt fortsatt arrangere Stableford-turneringer og kåre en vinner ut ifra Stableford poeng, eller summere Stableford-poengene for å bestemme hvem som skal betale for kaffen etter runden.
Men det er ikke lenger antall Stableford-poeng som avgjør om handicap går opp eller ned.

Det er ikke sikkert at ditt handicap går ned selv om du scorer 38 Stableford-poeng og vinner en Stableford-turnering. Handicapet kan gå opp. Det kommer et eksempel senere.

 

Ingen forhåndsregistrering (nytt)

 

 • Du behøver ikke lenger meddele for markør eller andre at du skal spille en handicaptellende runde. 
 • Alle runder hvor du spiller en handicaptellende spilleform, etter golfreglene, på en handicaptellende bane skal registreres.
 • En god rutine er at du alltid før start avtaler med medspillerne hvem som er din markør og hvem du er markør for.
 • Det er bare å spille og registrere runden straks etterpå (forutsatt at du har spilt en handicaptellende spilleform, på en handicaptellende bane og i henhold til golfreglene).
 • Husk at også dårlige runder skal registreres. Det er normalt å spille dårlig. Det er ikke sikkert at den dårlige runden er blant de åtte beste og vil være med på å endre handicapet etter denne runden.
 • Det er viktig at alle runder er med i din samling av runder slik at ditt handicap er så riktig som mulig. Registrerer du bare utvalgte runder blir handicap feil.

Hvis du bare skal ut å trene, og ikke tenke på score eller prestere best mulig eller spille etter reglene i hele runden, skal runden ikke registreres. Dette meddeler du til din markør før dere starter runden.

 

Registrer fra ni til 18 hull.

 

 • Alle spillere kan registrere både hele 9 hulls-runder og hele 18-hulls runder.
 • En 9-hulls runde kan enten være banens første 9 eller siste 9.
 • Også runder med 10–17 hull kan registreres, hvilket er veldig bra for for baner med for eksempel 6 eller 12 hull, eller når du ikke rekker rundt før det blir mørkt, eller hvis du må gå av banen pga. lyn og torden.
 • Hullene skal spilles i riktig rekkefølge, som oppgitt på scorekortet, eller som fastsatt av turneringskomiteen. F.eks. fra hull 1 til 18 eller fra hull 10 til 9, eller som shotgun start. Du kan ikke velge ut et antall hull du vil spille, f.eks. hull 1, 3, 4, 6, 8 og 9, 12, 13 og 17. Dette er ikke som oppført på scorekortet. 
 • Hullene må selvsagt spilles i riktig rekkefølge i henhold til scorekortet og du må spille minst 9 hull for å kunne registrere runden som en handicaptellende runde.
 • Det vil fremgå i GolfBox hvordan du registrerer kortere runder, enten hull-for-hull registrering (sterkt anbefalt metode) eller justert bruttoscore totalt for runden. GolfBox regner ut resten. Vi kommer tilbake til hva justert bruttoscore er.

 

Handicap oppdateres etter midnatt (nytt)

 

 • Når du registrerer din handicaptellende runde i GolfBox samme dag som du spilte ser du ditt nye handicap neste dag. Dette på grunn av en funksjon som heter ”Spilleforhold justering (PCC = Playing Conditions Calculation)”, som GolfBox beregner hver dag ved midnatt. Da gjøres en beregning på samtlige spilte og registrerte runder på den banen den dagen. Vi kommer tilbake til PCC.
 • Spiller du flere runder den samme dagen spiller du ut ifra det samme handicapet du hadde da dagen begynte
 • Hvis du f.eks. spiller en selskapsrunde på formiddagen og deretter en turneringsrunde på ettermiddagen spiller du ut ifra det samme handicapet i begge runder. Men turneringskomiteen kan endre ditt spillehandicap i turneringen om ettermiddagen basert på din prestasjon på formiddagen, dersom de mener at du bør spille med et annet spillehandicap i turneringen.
 • Hvis du registrerer resultatet dagen etter, eller markøren godkjenner scoren dagen etter, ser du ditt nye handicap straks.

Det anbefales sterkt at du registrerer din score innen utgangen av den samme dagen du spilte runden og at markøren også godkjenner din score den samme dagen du spilte runden. Da vil din score være med på å påvirke en eventuell spilleforholdjustering den dagen.

 

”-Hvorfor gikk jeg opp etter en god runde”?

 

Dette er et spørsmål vi tror mange vil stille inntil vi blir vant til hvordan handicapsystemet fungerer.
Dette er noe som mange vil oppleve og som er helt annerledes fra tidligere system der du visste at en runde med mer enn 36 poeng automatisk medførte at handicap gikk ned.
Årsaken er at systemet er et gjennomsnitt system. 

 • Alt handler derfor ikke bare om den runden du akkurat har registrert, men også runden som gikk ut av de 20 siste (som nå har blitt runde 21). 
 • Hvis den runden var enda bedre enn din nyeste blir gjennomsnittet av de åtte beste høyere, selv om du spilte bra.
 • Ditt handicap er jo gjennomsnittet, så du kan dermed få et høyere handicap, selv om du spilte til et handicap som var lavere enn ditt handicap i den sist registrerte runden. 
 • Det handler om enkel matematikk – men er en ny måte å tenke på sammenlignet med tidligere system.

Her er et eksempel:

 


 

 • Dette er spillerens 20 siste runder, hvor de åtte beste er markert, og gjennomsnittet gir handicap 21,0 (kolonne 1).
 • Spilleren registrerer en ny runde hvor handicap spilt til er 19,3, altså 1,7 slag bedre enn handicapet. Den eldste runden som går ut var på 17,1 – altså bedre enn den nyeste (kolonne 2). 
 • Deretter beregnes gjennomsnittet av de 8 beste av de siste 20 rundene og nytt handicap er 21,3 (kolonne 3).

 

Noen definisjoner vi må kunne.

 

Handicap

 

 • Begrepet vi bruker for handicap er som før, altså handicap. 
 • Handicap er et tall med én desimal, akkurat som før.
 • Fra pluss-handicap og 54,0. Merk at det nå er én desimal i handicap også over 36,0. Dette er nytt.
 • Det er gjennomsnittet av de åtte beste handicap spilt til av dine 20 siste registrerte runder. Her er det selve gjennomsnitt-systemet som er nytt. Handicap med én desimal har vi hatt tidligere.

Du finner alltid ditt aktuelle handicap i GolfBox.

 

Spillehandicap

 

 • Spillehandicap er det antallet slag du får på en viss golfbane fra et visst utslagssted. Spillehandicap er alltid et heltall.
 • Ut ifra ditt handicap finner du ditt spillehandicap for runden gjennom å se på slopetabellen, akkurat som før.
 • Slopetabellene er som de har vært før, men skal nå gå opp til 54,0.
 • Ditt spillehandicap er beregnet utifra ditt handicap, baneverdi og slopeverdi for det valgte utslagsstedet.

Det kommer nye slopetabeller hvor du kan lese av spillehandicap helt opp til handicap 54,0

 

Netto PAR

 

Netto par kjenner vi kanskje til? Ikke noe nytt her.
Det er ”min par” på hullet. Altså hva det er forventet at jeg skal score på dette hullet ut ifra min spillestyrke, altså mitt handicap.

 • Hullets par pluss eventuelle handicapslag på det hullet. Handicapslag er spillehandicapet fordelt utover alle hullene ut ifra hullenes indeks.
 • Den samme scoren som gir to poeng i Stableford.

Eksempel: Ditt spillehandicap gir deg to handicapslag på et par 4 hull. 
Netto par er 6 (4+2)

 

Netto dobbel bogey

 

Et annet begrep vi kjenner til, netto dobbel bogey. Det er...

 • Hullets par pluss 2 slag, pluss eventuelle handicapslag på det hullet.
 • Samme som null poeng i Stableford.

Eksempel: Ditt spillehandicap gir deg to handicapslag på et par 4 hull. 
Netto dobbel bogey er 8 (4+2+2).


For å spare tid; plukk opp ballen hvis du ikke har hullet ut på en netto dobbel bogey, dersom spillformen tillater det, f.eks. i Maksimum score eller Stableford.
Netto dobbel bogey er den høyeste hullscoren i forbindelse med beregningen av handicap spilt til. Det kommer et eksempel på hvordan dette fungerer i praksis.

 

Justert bruttoscore (nytt)

 

Dette er et nytt begrep som vi kommer til å bli vant til. – Justert bruttoscore!

 • Det er din totale justerte bruttoscore over 18 hull. 
 • Når ”handicap spilt til” skal beregnes er netto dobbel bogey den høyeste hullscoren som regnes på et hull. En netto dobbel bogey tilsvarer det vi er vant til å kalle en stryk eller null poeng på et hull.
 • Blir beregnet i systemet når du registrerer runden i GolfBox. Du skriver inn din faktiske brutto score når du registrerer din score hull-for-hull. Du ser deretter hva den blir i GolfBox.

Hvorfor kalles den justert? Jo, fordi det kan være ett eller flere hull på runden der du har hatt flere slag enn netto dobbel bogey, eller hull hvor du har plukket opp ballen.

 

Registrer score i Golfbox

 

Akkurat som før er det i GolfBox vi registrerer score, og det er GolfBox som beregner handicap.
Og som tidligere nevnt skal alle handicaptellende scorer registreres. Når alle scorer registreres (uavhengig av resultat) blir handicap mye riktigere og det blir mye mer rettferdig overfor de vi spiller mot.


Det er to måter å registrere en score i GolfBox:

 • Alternativ 1 er å legge inn scoren hull-for-hull. Dette er den anbefalte metoden og vil gi klubben verdifull hull-statistikk.
 • Alternativ 2 er å registrere din justerte brutto score totalt for runden.

 

Hull-for-hull bruttoscore

 

 • Den anbefalte metoden er å fylle inn din faktiske score (brutto score) hull-for-hull. Da kan klubben ta ut hullstatistikk.
 • For å kunne fylle inn hull-for-hull forutsettes at banen ligger i GolfBox. Foreløpig er dette mulig bare for baner i Norge.
 • Når du fyller inn hull-for-hull score vil GolfBox summere din totale justerte bruttoscore.

Hvis høyere score enn netto dobbel bogey på et hull:

 • GolfBox justerer hullscorer ned til netto dobbel bogey hvis faktisk hullscore er høyere enn netto dobbel bogey.

Hvis ingen score på et hull:

 • GolfBox legger inn netto dobbel bogey på hull du ikke har noen score på, f.eks. hvis du har plukket opp ballen.

Hvis ikke hele runden er spilt:
Hvis du ikke har spilt alle 18 hull vil GolfBox «fylle ut» de resterende hullene for deg etter følgende metode:

 • Har du spilt 10 til 13 hull får du netto par på de uspilte hullene + ett ekstra slag på det første uspilte hullet.
 • Har du spilt 14 til 17 hull får du netto par på de uspilte hullene.

 

Justert bruttoscore totalt

 

 • Du kan også registrere den justerte brutto scoren totalt for runden. Ikke anbefalt for runder i Norge, men dette vil være aktuelt for baner som ikke ligger i GolfBox (utenlandske baner).
 • Høyeste hullscore er netto dobbel bogey.
 • Du bruker de samme metodene som for «Hull-for-hull bruttoscore» for å finne en hullscore når du har plukket opp ballen på noen hull eller det er hull du ikke har spilt.
 • Du summerer selv din totale justerte bruttoscore.
 • Du må også registrere banens par, baneverdi og slopeverdi. Disse er jo ukjente verdier siden banen ikke ligger i GolfBox. Sjekk slopetabellen på den utenlandske banen, enten på oppslagstavlen eller på hjemmesiden.


Justert brutto score (netto dobbel bogey justering)

 

Her er et eksempel på hvordan man regner ut justert bruttoscore på en runde hvor noen hull ikke er hullet ut, eller hvor en hullscore er høyere enn netto dobbel bogey (som er den høyeste hullscoren handicapsystemet tar hensyn til i forbindelse med å regne ut «handicap spilt til»).


Vi må finne en total bruttoscore for runden.

 

 

På hull 4, 8, 10 og 17 er det scorer vi må justere. På hull 4, 8 og 10 må vi sette inn netto dobbel bogey og på hull 17 må vi nedjustere til en netto dobbel bogey.
Hvis vi kan registrere hull-for-hull score er det enkelt. Da vil GolfBox automatisk fylle ut det som mangler og nedjustere for høye scorer.
Hvis det ikke er mulig å registrere hull-for-hull, f.eks. når vi spiller en bane som ikke ligger i GolfBox, må vi regne ut total scoren selv. Da gjør vi som følger:

 

 

På hull 4, 8 og 10 legger vi inn vår netto dobbel bogey, som er hhv. 7, 8 og 7.


Netto dobbel bogey er som tidligere nevnt: hullets par + 2 + ev. handicapslag. På alle disse hullene har vi ett handicapslag.


På hull 17 nedjusterer vi åtteren til en syver, som er netto dobbel bogey på hull 17.


Vi kan nå summere den justerte bruttoscoren til 97 slag.


97 slag, i tillegg til banens par (73), baneverdi fra klubbtee herrer (72,1) og slopeverdien fra klubbtee herrer (122) brukes for å beregne det handicapet spilleren spilte til.

 

Hvilket handicap spilte Espen til?

 

Her er formelen for å beregne det handicapet Espen spilte til på runden:

 

 

Verdien 113 er en standard verdi. Alle andre verdier legges inn. I dette tilfellet er PCC (Spilleforhold justering) lik null. VI kommer snart tilbake til hva PCC er.
Espens spilte til handicap 23,1. Det er dette tallet; 23,1, som blir lagret i GolfBox som hans resultat fra runden.

 

Fire smarte funksjoner i systemet

 

I WHS finnes flere funksjoner som kan slå inn hvis f.eks.:

 • En spillers handicap ser ut til å gå veldig mye opp (Cap)
 • Resultatene avviker mye fra det som er forventet (PCC)
 • Enn spiller scorer langt bedre enn det som er forventet (Uvanlig god score)
 • Handicapkomiteen som kan gå inn å overstyre vanlig handicapjustering (Komitétiltak)


Cap

 

 • Det er en begrensning på hvor mye du kan gå opp i handicap i løpet av en tidsperiode. Maks. 5,0 i løpet av 365 dager.
 • Denne funksjonen styres automatisk i GolfBox.
 • Funksjonen krever at du har minst 20 runder registrert, ellers vil ikke funksjonen kunne bli aktivert.
 • Du kommer til å se et symbol ved siden av ditt handicap i GolfBox – klikker du på symbolet vil du kunne se hva som har hendt med ditt handicap. 


PCC (Spilleforhold justering) (nytt)

 

«Playing Conditions Calculation», eller som vi kaller det på norsk; Spilleforhold justering.
Som vi alle vet kan spilleforholdene variere, både pga. vær og vind, men også pga. baneoppsettet. Her kommer funksjonen Spilleforhold justering (PCC) inn. Vi har så vidt vært innom at handicap oppdateres etter midnatt. PCC er årsaken til det. 

 • På en dag hvor det regner eller blåser mye, eller hvis banen er satt opp vanskelig, kan et høyere ”handicap spilt til” allikevel være en god prestasjon. 
 • På samme måte, en tørr sommerdag hvor ballen ruller langt eller ved et enklere baneoppsett, kan et ”handicap spilt til” være lavere enn normalt.
 • Dette tar WHS hensyn til gjennom funksjonen Spilleforhold justering (PCC – Playing Conditions Calculation). 
 • PCC sammenligner spillernes resultater på den banen på den dagen med deres handicap. I EGA Handicap System fantes en lignende funksjon som kalles CBA, som tok hensyn til dette. Den funksjonen ble bare brukt i forhindelse med turneringsrunder, hvor resultatet ble presentert umiddelbart sammen med resultatlisten. Nytt er at PCC også omfatter selskapsrunder.
 • Dersom avvikene er store har spilleforholdene avveket fra det normale. Systemet gjør en justering på mellom -1 til +3 på spillernes handicap spilt til.
 • Dersom det ikke er så store avvik forventes PCC = 0. Systemet er programmert slik at PCC blir 0 i ca. 80% av tilfellene.

Det er bare 18 hulls runder fra spillere med handicap 36,0 eller lavere som tas med i beregningen av PCC, men PCC verdien vil påvirke alle som har spilt den dagen. PCC beregnes automatisk i GolfBox.
Det er viktig at spilleren registrerer sin score på spilledagen og at markøren godkjenner scoren på spilledagen. Da vil scoren både være med på å påvirke PCC, og også bli påvirket av PCC.
Hvis scoren blir registrert eller godkjent på en senere dag vil den bare bli påvirket av PCC.

 

Uvanlig god score (nytt)

 

Vi har vel alle opplevd at alt stemmer og vi har spilt drømmerunden. I WHS finnes en funksjon som heter Uvanlig god score.

 • Denne funksjonen slår til når ”handicap spilt til” er minst 7,0 slag bedre enn handicap. Dette tilsvarer 43 poeng eller mer i Stableford.
 • Funksjonen gjør at handicapsenkningen blir større, siden du har vist en spillestyrke som er langt bedre enn ditt handicap.
 • Denne funksjonen styres automatisk i GolfBox.

 

Handicapkomiteen

 

Handicapkomiteen har en viktig funksjon i klubben og har verktøy for å kunne administreres medlemmenes handicap på beste måte, men bare de medlemmer som har klubben som hjemmeklubb.

 • Handicapkomiteen kan gjøre manuelle justeringer – opp eller ned. Det er ingen grense på hvor mye, men det finnes retningslinjer.
 • Medlemmer kan be om en handicaprevision hvis de tror at deres handicap ikke lenger gjenspeiler deres spillestyrke. Men de bør ha minst 8 registrerte runder.
 • Årsrevisjon for alle medlemmer som har klubben som hjemmeklubb.
 • Inndra handicap for en periode, f.eks. når en spiller bevisst unnlater å følge reglene eller for å oppnå en urettmessig fordel.
 • Fryse handicap, f.eks. bestemme at handicap ikke kan gå opp i en periode, bare ned.
 • Legge inn straffescore, som er å legge inn en score når spilleren uten gyldig grunn ikke registrerer en handicaptellende runde.
 • Handicap ansvarlig i Sandefjord Golfklubb er Roger Kvalvåg, roger.kvalvag@gmail.com eller 926 38 529.

 

Overgangen fra EGA Handicap System til World Handicap System 1.mars 2020

 

Det vanligste spørsmålet før overgangen var hva som ville skje med handicapet ved overgangen til WHS

 • Det var umulig å forutsi hvordan WHS vil påvirke handicapet til hver enkelt golfer. Det kunne bli høyere, lavere eller være det samme som før. 
 • Årsaken er at et handicapsystem alltid er avhengig av hva som er registrert. Har du spilt mye og har hatt for vane å registrere alle, eller mange av rundene, både dårlige og gode, har du mest sannsynlig hatt et EGA handicap som har gjenspeilet din spillestyrke. Det ble da ikke så stor forandring på ditt nye handicap. 
 • Hadde du registrert få runder kunne ditt handicap ligget på et nivå som ikke gjenspeilet din spillestyrke.
 • Generelt var det slik at en spiller, hvis handicap var på vei opp, generelt ville fått et høyere handicap.


Tips: Registrer alle runder, både dine gode og dårlige – så mange som mulig – for å få et riktigere handicap!

 

20 eller flere runder

 

Scorer som ikke inneholdt fullstendig informasjon, altså:

 • Bruttoscore eller Stableford poeng, og
 • Baneverdi, og
 • Slopeverdi

kunne ikke benyttes i konverteringen.
For eksempel, en runde fra Spania hvor det bare er registrert 32 poeng, sier ingenting om hvor god prestasjon dette var i forhold til banens par og vanskelighetsgrad, og kunne dermed ikke brukes i konverteringen.

 

Ferre enn 20 runder

 

 • Ditt handicap ble beregnet som et gjennomsnitt med utgangspunkt i de rundene som er registrert siden 1. januar 2017.
 • For golfere med færre enn 20 registrerte handicaptellende runder siden 1. januar 2017 beregnet systemet i henhold til tabellen for færre enn 20 runder. Hvor mange er det som har registrert færre enn 20 runder? Mange..
 • Dette gjelder både ”gamle” golfere som har registrert få runder og ”nye” golfere som ikke har spilt så lenge og harat de har rukket å registrere 20 runder. 
 • Denne beregningstabellen ligger programmert i GolfBox og er også gjengitt i handicapreglene. Vi skal se tre eksempler på dette nedenfor.
 • Mange hadde ingen runder registrert siden 1. januar 2017. Det var det også en løsning for, som vi skal se på i et eksempel senere.
 • Ved overgangen la systemet også inn en såkalt ”fiktiv handicaptellende runde” som var lik ditt EGA Handicap + 2. Hensikten med denne fiktive runden var at det ikke skal bli så store forandringer ved overgangen.
 • Den fiktive runden hjalp også til med å ”redde” overgangen for golfere som ikke hadde en eneste runde registrert i systemet fra 2017 til 29. februar 2020. For disse ble nytt WHS handicap det samme som tidligere EGA Handicap.
 • Oppfordringen er veldig klar; begynn å registrere som mange runder som mulig for å få et så riktig og rettferdig handicap som mulig.

 

Eksempler på beregning av handicap ved færre enn 20 runder ved overgangen.

 

Under ser du den fullstendige handicapberegningstabellen for en spiller som har færre enn 20 registrerte handicaptellende runder. Denne tabellen brukes også for nye golfere som registrerer sine første runder.
I forbindelse med overgangen til WHS ble tallene i de grå skraverte feltene lagt til, for å illustrere den fiktive runden i forbindelse med overgangen.
Og husk: Du behøver ikke forstå eller lære deg denne tabellen. Alt tas hånd om helt automatisk i GolfBox.

 

 

Handicapansvarlig i klubben svarer gjerne på spørsmål om tabellen, hvis det er ønskelig. Den kan virke noe komplisert.

 

Eksempel 1

 

 

 • En spiller hadde handicap 27,8 før overgangen
 • Har ingen handicaptellende runder de siste tre årene.
 • Systemet la inn en fiktiv runde som gjenspeilet handicap før overgangen
 • Spilleren fikk da én handicaptellende runde i GolfBox.
 • Systemet brukte den fiktive runden til å beregne handicap.
 • Spillerens nye handicap ble uforandret 27,8

 

Eksempel 2

 

 

 • En spiller hadde handicap 10,5 før overgangen.
 • Har tre handicaptellende runder i GolfBox de siste tre årene: 17,3 – 25,5 – 23,1
 • Systemet la inn en fiktiv runde som gjenspeilet handicap før overgangen
 • Spilleren hadde da fire handicaptellende runder i GolfBox.
 • Ved fire runder brukte systemet ”laveste 1” for å beregne handicap.
 • I dette tilfellet ble det den fiktive runden.
 • Spillerens nye handicap blir uforandret 10,5

 

Eksempel 3

 

 

 • En spiller hadde handicap 9,1 før overgangen.
 • Har syv handicaptellende runder i GolfBox de seneste tre årene: 20,0 – 19,1 – 17,6 – 14,4 – 12,9 - 13,1 – 21,9
 • Systemet la inn en fiktiv handicaptellende runde som gjenspeilet spillerens handicap før overgangen.
 • Spilleren hadde da åtte handicaptellende runder i GolfBox.
 • Ved åtte runder brukte systemet ”snittet av laveste 2” for å beregne handicap.
 • I dette tilfellet den fiktive og 12,9
 • Spillerens nye handicap blir 12,0.

 

Beregning av handicap ved færre enn 20 runder etter overgangen.

 

 

Denne tabellen brukes for å beregne handicapet til en spiller som ennå ikke har 20 runder, men også for nye golfere som starter å registrere runder.
Som vi ser av tabellen beregnes handicap ut ifra snittet til et lavere antall runder når det er færre enn 20 runder.

 

Konklusjon

 

Her er det mye informasjon, og mye av det er nok for spesielt interesserte. Det er ikke nødvendig å gjøre det komplisert;

 • Sjekk Golfbox, for å finne ditt handicap.
 • Sjekk slopetabellen for å finne ditt spillehandicap (antall tildelte slag på runden)
 • Spill en hyggelig runde golf, sammen med gode venner.
 • Ta deg en kopp kaffe og en vaffel etter runden.
 • Registrer runden i Golfbox samme dag, og få markør til å godkjenne, også samme dag.
 • Neste dag, sjekk ditt nye handicap.

Vi ønsker dere alle lykke til med det nye World Handicap System.

 

Med vennlig hilsen
Handicapkomiteen
 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.