PERSONVERNERKLÆRING FOR SANDEFJORD GOLFKLUBB

[Rev. 3.april 2019]

 

Ditt personvern er viktig for Sandefjord Golfklubb, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Sandefjord Golfklubb skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.


Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.


Daglig leder i Sandefjord Golfklubb er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Sandefjord Golfklubb.


1.Vår behandling av personopplysninger.


Vi samler inn og bruker følgende data i forbindelse med aktiviteter i klubben, samt opprettelse av medlemskap:

 

•    For- og etternavn
•    Alder
•    Postadresse/gatenavn
•    Postnummer, -sted og land
•    Epost adresse
•    Mobilnummer


2.Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?


Vi vil oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig for å ivareta medlemsforholdet. Og/eller for å oppfylle lovpålagte plikter i henhold til følge regnskapsloven.
Sandefjord Golf avholder aktiviteter for ikke-medlemmer (eks. VTG-kurs). Innsamling av nevnte data, ref. pkt. 1, samles også inn her, men oppbevares kun så lenge aktiviteten er relevant. Relevant er definert til også å gjelde etter aktivitetens slutt, dog kun i oppfølgingsøyemed. Aktivitetsdeltaker står naturligvis fritt til å be om sletting av data i henhold til punkt 5.


Så lenge det ikke er i konflikt med lover og plikter vi må forholde oss til, vil vi slette eller endre personopplysningene dine dersom du fremsetter et ønske om det.

3.Får andre tilgang til dine personopplysninger?


Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører:

 

•    Golfbox*. En IT-løsning som gir golfklubben mulighet til å administrere medlemmer og utføre golfrelaterte, daglige aktiviteter i ett og samme system.
•    Regnskapsfirma - Master Regnskap AS
•    Revisjon – FGH Revisjon AS
•    Inkassosaker – Sergel Norge AS
•    Norges Golfforbund
•    Norges Idrettsforbund


*Aktiviteter for ikke-medlemmer registreres ikke i Golfbox.


4.Hvor lagres dine personopplysninger?


Personopplysninger som behandles av Sandefjord Golfklubb lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.


5.Rettigheter


Du har rett til innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet.
Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket ønsker vi at du tar kontakt med oss (post@sandefjordgolf.no).
Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).
 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.