Lucas Andre ble tidligere i september nominert til "Golfspiller med MOT-prisen"

Dette betyr at han er en som de rundt ham setter stor pris på, og som de ser bidrar mye til felleskapet og miljøet i klubben, samt på turneringer.

Golfspiller med MOT-prisen skal gå til en utøver som bidrar positivt til sitt treningsmiljø og ses på som en rollemodell. Prisen handler om hvem utøverne er som medmennesker, og ikke hva de presterer innen idretten. Det vil bli lagt stor vekt på egenskaper som evnen til å inkludere andre, lage god stemning, stille opp, være positive bidragsytere – og selv om de ikke alltid har de beste resultatene, så gir de ikke opp. 

Det som blir lagt til grunn for årets MOT-pris er følgende kjennetegn: 
 
1. Indre driv og motstandsdyktighet. 
- Har treningsglede og er positiv i miljøet 
- Gjør sitt beste og legger ned stor innsats på trening, uavhengig av resultater 
- Gir ikke opp i møte med motgang 
 
2. Miljøskaper og motivator. 
-Viser MOT til å bry seg og tar ansvar for at alle på laget er inkludert 
-Heier på de andre i klubben og unner andre suksess 
-Har oppmuntrende kroppsspråk: sier hei, smiler og behandler alle bra

Premieutdelingen foregikk på Future Camp samlingen 9.sept i forbindelse med Srixon Tour på Romerike GK.
Vi heier på Lucas, og er spent på hva resultatet ble.