Noen endinger er gjort, bl.a. er midlertidig lokal regel om ballplassering er fjernet.

Etter hvert som golfreglene får sine revideringer, justeres også malene for norske golfklubbers lokale regler, skissert av NGF, i samme takt.
Vi har sett over teksten i våre lokale regler, og gjort små endringer/oppdateringer.

Én stor endring er dog gjort; grunnet de fine forholdene på vår golfbane, er det ikke lenger behov for midlertidig lokal regel om ballplassering.
Denne er nå fjernet.

Se oppdatert versjon av våre lokale regler, datert 4.juli 2024.

Lokale regler