Rangeballene våre forsvinner

Klubben kjøpte i år inn 20 000 baller til rangen. Nå er det bare ca. 8 000 igjen. Vi har "mistet" ca 12 000 rangballer på to måneder. Hvor de er blitt av vet vi ikke.
Det er ikke tillat å ta med rangballene bort fra rangen, de skal heller ikke brukes på korthullsbanen. På korthullsbanen og på 18-hulls banen skal det kun brukes baller man har kjøpt, ikke rangballer. Som en konsekvens av dette, må vi nå stenge rangen kl 21:00.
Pollettene tilhører også rangen, vær vennlig å ikke ta ubrukte poletter med hjem, men bruk dem når du henter dem.