Sandefjord Golfklubb har igjen vært heldig og blitt tildelt midler fra Thorbjørn Hansens Stiftelse

Midlene vi har blitt tildelt, pålydende kr. 1 500 000,-, skal brukes til å kjøpe nye maskiner og til delfinansiering av det nye klubbhuset.

Denne gaven blir høyt verdsatt av Sandefjord Golfklubb. Thorbjørn Hansens Stiftelse betyr mye for oss og vi er utrolig takknemlig for gaven vi har fått.

Dette vil heve standarden ytterligere på vårt golfanlegg.

En stor takk til Thorbjørn Hansens Stiftelse.