Bra oppmøte på årets siste samling før vinteren.

Styreleder, Ellen Schjelderup, innledet med å fortelle om sesongen som har vært, bl.a. om EM i golf, som ble en suksess, tross utfordrende baneforhold.
Uværet "Hans" ble også nevnt som et tillegg til utfordringene som har vært for banen vår. Styret er veldig glad for, og setter stor pris på, frivilligheten som rår i klubben.

Økonomi
Økonomiansvarlig, Steinar Gausdal, hadde ordet etter Ellen, og fortalte om en økonomisk situasjon som er positiv. Vi har et overskudd i klubben som er en god del større enn det som ble budsjettert. Nytt klubbhus vil ikke belastes medlemmene, og det anslås at driftsutgiftene heller ikke vil belaste budsjettet negativt.
- "Klubben er i god økonomisk form", avslutter Steinar med i sitt innlegg.

Daglig leder, Vanja Montgomery, fortalte så om statistikker for golfnorge og SGK. Mange nye medlemmer. Totalt i nærheten av 140 000 i Norge. Er med det det tredje største særforbundet i Norge.
Det er færre damer enn menn som spiller golf i Norge, og dette begrunnes med at baner generelt er bygget for menn.
SGK har planer om å tilpasse vår bane bedre for damer. Kanskje nye utslagsområder? Det er ett forslag som skal vurderes, blandt andre.
Det er også fremmet forslag om samarbeidsavtale med de kjente fem klubber; 40% avslag i greenfee. Avgjørelse er ikke tatt.

Banestatus
Head Greenkeeper, Morten Johannessen, hadde et informastivt innlegg om banestatus.
Det er fremmet forslag om å forby bruk av eksisterende plantevernmidler. Midler som stadig benyttes på våre greener, fairwayer og utslagsområder.
Dette bekymrer både greenkeeper-foreningen og NGF.
Nye baller til driving range er bestilt. Stor slitasje på baller grunnet frakt fra ballvasker til ballmaskin. Ballvasker skal flyttes nærmere ballmaskin i håp om at dette tærer mindre på ballene.
Utslagsområder har høy prioritet fremover. Disse har vært spesielt utsatt inneværende sesong. Mye tilbakemeldinger fra medlemmer på at disse ikke er gode nok.
Vær og stort trykk på banen har gjort det utfordrende å lykkes med de tiltak som har vært gjort.

Hva gjøres på banen nå?

  • Pipelufting og dressing. Mye sand er brukt for å kunne ha et så tørt utgangspunkt som mulig ved oppstarten i 2024.
  • Service og vedlikehold av alle maskiner. Ny slipemaskin har gjort hverdagen betraktelig bedre for banemannskapene.
  • Nytt nett på begge sider av driving range. Forlengelse på høyre side, og nytt på venstre side.
  • Bedre drenering av driving range.
  • Nye sikkerhetsnett på hull 7, 13, 16 og 18.

Femårsplan:

  • Flere bunkere skal fjernes. Banen må bli enklere å spilles for flere grupper av spillere.
  • Golfbilveier på banen. I første omgang på de ni første hullene.
  • Ulike tiltak for å gjøre banen "enklere" å spille for damer. Vi ønsker flere damer på banen.

Klubbhus -24
Styremedlem, Anne Sellevold Beck, redegjorde for "Klubbhus -24", og prosessen som har vært siden starten, med arkitektkonkurranse, dialog med sponsorer, søknader og tilbud fra entreprenører.
Finansiering av klubbhuset er forelagt våre sponsorer, og tilbakemeldingene har høy grad av positivitet.
Entreprenøren Strøm Gundersen har fått oppdraget, hvor de forteller at nytt klubbhus skal stå ferdig 5.juli 2024, til en kostnad av ca. kr. 22 600 000,-
Dessverre er oppstart noe forsinket, grunnet grunnforholdene på stedet, men dette endrer ikke dato for ferdigstillelse. Ekstra fundamentering må utføres grunnet leirforholdene.
Det gamle klubbhuset fjernes ved at Sandefjord brannvesen skal avholde øvelse på bygningsmassen. Det skal rett og slett brennes opp.

Anne Sellevold Beck forteller om prosessen med "Klubbhus -24"

Sandefjord Indoor Golf
Assisterende daglig leder ved Sandefjord Indoor Golf, Yvonne Vikersveen, fortalte om vinterens tilbud om vedlikehold av golfsving gjennom vinteren.
Sandefjord Indoor Golf åpnet dørene for to år siden, med syv Trackman simulatorer. Nå er anlegget oppgradert og utvidet til å inneholde neste 1000 m2 med 10 simulatorer, 150m2 med putt- og chip green, egen Trackman for protimer og fitting, samt stort resepsjonsområde med mingleplass.
Hva er Trackman? Dette er en datamaskin som på brøkdelen av ett sekund analysere din sving på 28 punkter og gir deg visuell tilbakemelding i form av harde data. Trackman benyttes på driving range, i turneringsspill eller på "games". Svært egnet som verktøy i protime og fitting av køller.
Det arrangeres mange turneringer som er tilpasset alle typer golfere på Sandefjord Indoor Golf. Yvonne oppfordrer til å ta en tur innom for en prat og en kopp kaffe.

Sandefjord Matchplay 2023
Til slutt ble det avholdt premieutdeling for Sandefjord Matchplay 2023. Det var 63 deltakende spillere i år, som tilsammen spilte 62 matcher.
Seirende ut gikk Øystein Bøe, med en god Lars Myhre Harto på andre plass. Gratulerer til begge.
Lars Myhre Harto tok imot sin fortjente andrepremie til applaus fra salen.
Øystein Bøe var dessverre ikke tilstede, men Anne Sellevold Beck tok imot seiersbeviset på Øysteins vegne. Også til applaus fra salen.

Lars Myhre Harto med andreplass i Sandefjord Matchplay 2023  Anne Sellevold Beck mottar på, vegne av Øystein Bøe, pokal som vinner av Sandefjord Matchplay 2023