Last ned årsmøtedokumentene her.

Styret kaller inn til årsmøte 28.februar kl 18:00 på Scandic Park Hotell.

Årsmøtedokumenter

Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte.

Vel møtt.