Stillasene er fjernet og det nye klubbhuset fremstår som det flotte samlingsstedet det forhåpentligvis vil bli. 

Inne er veggene på plass og malerarbeidene nærmest ferdig. Tilbakefyllingen rundt klubbhuset har startet, og samtidig har vi har planert tomten til et 161 m2 garasjebygg for golfbiler og ballplukkemaskin. Planen er at entreprenøren overlater klubbhuset til oss i juli. Vi håper også på god framdrift i sommer for garasjebygget, men det bli ikke ferdig før august/september.


Etter at vi overtar har vi en del som skal gjøres så fort som mulig slik at vi kan ta klubbhuset ordentlig i bruk. Møbler og golfbag-skap skal pakkes ut og monteres. Administrasjonen skal flytte alt sitt, resepsjonen skal pakkes og flyttes og ikke minst skal proshopen flyttes med alle sine varer. 

Dette prosjektet og det økonomiske løftet har latt seg realisere takket være gaver fra en lang rekke givere. Hele 17 givere kan vi i dag takke for raus økonomisk støtte. Vi har hørt at det allerede går gjetord rundt i landet om hvordan «filantropien i Sandefjord blomstrer» og at Sandefjord Golfklubb har fått møblert og innredet klubbhus uten at det har kostet medlemmene ett rødt øre. Og la oss ikke glemme at vi gjennom årene har hatt mange andre rause givere også.


Den største økonomiske bidragsyteren er Jotun AS som har dekket om lag 37% av hele klubbhusprosjektets kostnad (og litt beis har vi også fått). I takknemlighet og som en motytelse vil klubbhuset få navnet Jotunheimen som for all tid vil minne oss om den rause gaven.


Store bidrag har vi også fått av Gleditsch-familien. Gjennom personlig gave fra Odd Gleditsch jr. samt gaver gjennom selskapene Odd Gleditsch AS, Mattisberget AS og HEJO Holding AS utgjør bidragene fra dem om lag 19% av hele prosjektets kostnad.


Fra familien Beck med Thomas Beck i spissen og gjennom selskapet Beck Topco AS har prosjektet fått gaver som utgjør over 13% av hele prosjektets kostnad.


SpareBank 1 Stiftelsen BV’s solide bidrag både til klubbhuset og til golfbag-skapene utgjør ytterligere nesten 5% av prosjektet.


Som ofte stiller Torbjørn Hansens Stiftelsen opp for oss i Sandefjord Golfklubb. Samtidig med at de i år igjen har støttet klubben med store midler til utstyr og maskiner, har de også funnet plass til en raus gave dedisert til klubbhuset som dekker 2% av alle våre kostnader til dette. Vi håper og tror at Torbjørn Hansen ville gledet seg stort over hvordan rause midler fra stiftelsen i hans navn har bidratt til driftsbygg, klubbhus, driving range, mye utstyr og stor idrettsaktivitet.


Fra familien Abrahamsen gjennom selskapet Abrafam AS, fra familiene Jahre/Jacobsen gjennom selskapet Leo Invest AS, fra Petter Tangen gjennom selskapet Fortius Holding AS og fra Jørgen Jahre jr. personlig har vi til sammen mottatt gaver som utgjør nesten 7% av de totale kostnadene.


Til sist, men ikke minst, vil gratis utlån av byggeplassutstyr fra Ramirent AS, gratis dører fra Tundøren AS, noe gratis gravearbeide av Fon Anlegg AS og noe gratis støping av Stokke Bygg AS bidra til å holde kostnadene våre nede.


Vi vet at alle medlemmene i Sandefjord Golfklubb er svært takknemlige til de rause bidragene fra alle disse 17 giverne og for de positive holdningene Sandefjord Golfklubb har blitt møtt med på «tiggerferdene».


Vennlig hilsen oss i byggekomitéen og styret.