Prosjektet med å oppgradere rangen har vært vellykket

Det har blitt utført en del arbeid på rangen i vinter/vår og vil fortsette til rangen åpner. Når den åpner er ennå ikke bestemt, men det vil bli sendt ut en epost når det skjer.

Det er kommet inn en del kommentarer på tilstanden til vår driving range. La oss bare gjøre det helt klart; vi er fornøyde med jobben som er gjort fra vi startet oppgradering i 2022. Vi hadde nok midler til å starte på prosjektet, men det var ikke nok til å gjøre det det helt ferdig og få et topp resultat. Rangen er derfor et prosjekt som går over flere år og vil fremstå våt til tider. Grunnforholdene på rangen er ikke optimale, det er mye blåleire og lite sand.

Når det dreneres i noen områder, vil ikke vannet i nærliggende områder finne veien til dreneringene pga. leiren. Det vil derfor være behov for å legge nye dreneringer i årene som kommer. Det er dyrt og tidkrevende og må derfor gjøres over flere år.