Vi gleder oss til å se hvordan bygget tar form med kledningen på plass.

Snekkerne er snart ferdige med reisverket til innerveggene. Deretter begynner de å montere kledningen på klubbhuset, og arbeidet vil pågå frem til 17. mai. I pinsen vil deler av dugnadsgjengen bidra med å beise bygget et tredje strøk, samt flekkmale skjærflater, spikerslag etc. Uttørking av bygget vil for øvrig være ferdig i løpet av kort tid. Videre har de tekniske fagene begynt sitt oppstarts arbeid; 
Ventilasjon er i gang med å montere ventilasjonskanaler, og elektriker er i gang med å trekke kabler i ytter- og innervegger, sistnevnte vil i begynnelsen av neste uke montere solceller på taket. Rørlegger begynner også i løpet av uken med rørføringer. 

Stillaset vil bli tatt ned rett etter pinse når kledningen er ferdig montert og malt. Jordmassene som ligger på parkeringsplassen, vil da bli flyttet og lagt inntil bygget.