Styrets forslag til kontingenter for 2024 er utarbeidet

Hvert år utarbeider styret i klubben sin innstilling til det kommende årets kontingenter. 
Denne innstillingen legges frem for Årsmøtet til godkjenning.

Styret innstilling for 2023 var å ikke øke kontingenten fra 2022 til 2023, men ser nå at kontingenten må økes for 2024.
Økningen av kontingenten har ingenting med bygging av nytt klubbhus, men at konsumprisindeksen har økt med ca 12% siden 2022 og innkjøp av frø, gjødsel og sprøytemidler etc. har økt med over 30%. Sandefjord Golfklubb ønsker å holde kontingentene så lave som mulig, og øker kun det vi mener er forsvarlig i forhold til driften.  

Om du ønsker, kan du å dele opp fakturaen i månedsbetaling. Ta kontakt hvis du ønsker dette.
Det tilkommer er administrasjons gebyr på 30 kr for hvert trekk, eller fakturaer som blir sendt ut.


Her kan du lese styrets forslag gjeldende for 2024

Medlemskategorier   2023          2024    
Hovedmedlem kr. 8 900,-      kr. 9 450,-
Ung voksen 20-35 år kr. 4 650,-      kr. 4 950,.
Ung voksen 20-35 år VTG 2023 kr. 3 650,-      kr. 3 950,.
VTG 2024 innmelding kr. 3 000,-      kr. 3 450,-
VTG år 2. 50%  av kr. 9 450,-  kr. 4 450,-      kr. 4 725,-
VTG år 3 75%   av kr. 9 450,-   kr. 6 675,-      kr. 7 100,-
Junior 0-5 år kr.    300,-      kr.    350,-
Junior 6-12 år  kr.    650,-      kr.    750,-
Junior 13-19 år kr. 1 200,-      kr. 1 300,-
Greenfeemedlem kr. 3 000,-      kr. 3 200,-
Passivtmedlem (Støttemedlem) kr. 1 500,-      kr. 1 600,-
Sommer greenfee avtale kr. 4 500,-      kr. 4 778,-

Greenfee medlemskap inkluderer to greenfee billetter og kr.100,- i rabatt på enhver tid gjeldende greenfee, etter bruk av greenfee billettene. 
Greenfee medlem har anledning til å bestille starttider i Golfbox i inntil fem dager før spill og hovedmedlemmer syv dager før spill.

Sommer greenfeeavtale forutsetter at man er fullt betalende medlem i klubb på hjemmeadressen.
Greenfee medlemmer og Sommer greenfee avtaler, kan ikke benytte seg av klubbens samarbeidsavtaler med andre klubber.

Styret ønsker å bytte navn fra Passivt medlemskap til Støttemedlem