Styret har behandlet forslag til kontingentjusteringer for junior og ung voksen.

Årsmøtet i SGK ga styret en ganske vid fullmakt til å justere/nedjustere det fremlagte kontingentforslaget 2024 for kategorier juniorer og ung voksen. Det ble ikke sendt inn forslag til vedtak ang. saken før årsmøtet, men kom opp som et verbalt forslag under selve møtet.

Administrasjonen har i etterkant sjekket prisene på nevnte kategorier i alle klubbene i Vestfold, og SGK er en av de rimeligst på disse kategoriene. Men klubbene har litt forskjellig aldersinndeling.

Onsdag 13. mars gjorde styret et vedtak på å ikke gjøre endringer på nevnte medlemskontingenter denne sesongen, med bakgrunn i at SGK ligger på det rimeligste nivået. Styret tar med seg signalene fra årsmøtet og arbeider videre med å se på inndeling av kategoriene knøtter/junior/ung voksen, sett i forhold til kontingentnivåer, frem til neste årsmøte. Kontingenter 2024 har blitt/blir sendt ut i disse dager.

Mvh
Styret