Golfsesongen ute er definitivt slutt og mandag 23. oktober stenges banen for i år.

Styret har hatt en hektisk sesong med jevnlig styremøter og høyt tempo i prosjektgruppen «Klubbhus -24». Nå er det avgjort, Sandefjord golfklubb skal etter 13 år siden oppstart, få et skikkelig bra klubbhus til glede for alle nåværende og fremtidige medlemmer. SGK er i en heldig situasjon som har flotte sponsorer og givere som ønsker å se SGK som bærekraftig klubb i fremtiden og i det bildet er et nytt klubbhus en viktig brikke. Det er bare å takke og bukke. Avtale med Strøm Gundersen er signert og de har prøvegravd for å sjekke grunnforholdene. Oppstart av bygg om ca. én måned og bygget er planlagt ferdig i begynnelsen av juli 2024. Anne Sellevold Beck er styrets kontaktperson når det gjelder nytt klubbhus.

Viktig er også banen og alle medlemmene. I løpet av dette året har klubben investert store summer i flere maskiner blant annet slipemaskiner og løftebukk. Dette er viktige bidrag til å holde banen i god stand. Vi har sikret kubben tilgang på vann slik at vanning av banen ikke blir en utfordring i fremtiden.

Styret har fått noen tilbakemeldinger om mangel på informasjon når det gjelder banen og baneutvikling. Banekomiteen arbeider med kort og langtidsplaner som legges frem for styret, og prioriteringer blir tatt kontinuerlig. Styret har oppfordret administrasjonen/Greenkeeper om å legge ut mer informasjon til medlemmene ang. banen og evt. endringsplaner på hjemmesiden vår og FB. Håper alle medlemmer tar seg tid til å ta en kikk innom disse sidene som nå er oppdatert og virkelig blitt flotte.

Så møtes vi på Indoor senteret i vinter, - det har blitt skikkelig fint etter utvidelsen, så her er det muligheter til å øve, trene, spille og være sosial i de lange mørke vintermånedene. Dere møter de samme folka der som på klubben.

Takk for sommersesong 2023 og vi sees til neste år. Det går fort!

Ellen D. Schjelderup
Styreleder/SGK